Nestje 19

Op 14 oktober 2022 zijn er 3 kittens geboren, 2 poesjes en 1 katertje.

Brynhild

Blue tabby white poes
Woont samen met zusje Freyja bij Rick

Skipper

Blue tabby kater
Woont bij Sjoerd, Elvira, Kaj en halfzus Mimi (2017)

Freyja

Blue tabby white poes
Woont samen met zusje Brynhild bij Rick